Management v zdravstvenih organizacijah

Knjiga za  managerje v zdravstvu, poslovne in strokovne,  zdravnike predstojnike in vodje oddelkov,  vodilne medicinske sestre, farmacevte, fizioterapevte, študente medicinskih, zdravstvenih in drugih fakultet.

Koristna bo tudi zdravstvenemu osebju, ki dela neposredno s pacienti v mikrosistemu , v prvi liniji.

Uredniki in avtorji

dr. Rudi Rozman, dr. Jure Kovač, dr. Bojana Filej, dr. Andrej Robida

Knjigo lahko kupite pri založbi: LEXPERA d.o.o., GV Založba, Ljubljana

www.gvzalozba.si

Zakaj management v zdravstvenih organizacijah

Danes se večina zdravstvenih sistemov v svetu, ki so izjemno kompleksni, njihov razvoj pa izreden, srečuje z velikimi izzivi. Zdravstvene organizacije so pred zahtevami, kako povečati obseg, kakovost in varnost svojih storitev ob enaki ali celo zmanjšani ravni razpoložljivih sredstev. S podobnimi težavami se srečujejo tudi
naše zdravstvene organizacije. Eden od ključnih problemov, ki vplivajo na ne najboljše stanje zdravstvenih organizacij, je v njihovi organizaciji, upravljanju in managementu. Predvsem v želji, da prispevamo k izboljšanju zdravstva pri nas, je glavni razlog za nastanek knjige »Management v zdravstvenih organizacijah«.

Trije  deli knjige 

Prvi del

Prvi del prikazuje zdravstveni sistem v Sloveniji

Drugi del

Upravljanju in management

Tretji del

Kakovost in varnost v zdravstvenih organizacijah

Kaj je v knjigi

Translate »
s2Member®