Praktikum izboljševanja kakovosti v zdravstvu

Pridružite se dobitnikom certifikata o praktičnem izboljševanju kakovosti

Zaznavanje potrebe po praktičnem znanju s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu je vedno večje. K temu spodbujajo tudi zunanje presoje zdravstvene prakse. Vsak zdravstveni strokovnjak, vsak, ki dela v zdravstvu je odgovoren za svoje delo in njegovo izboljševanje.

Kaj vsebuje tečaj?

Modul 1 - Uvod v izboljševanje kakovosti v zdravstvu

 1. Zgodba o pacientki
 2. Vrzeli v zdravstveni obravnavi
 3. Zakaj kakovost v zdravstvu
 4. Globalni cilji zdravstva in 6 nacionalnih ciljev kakovosti za vse, ki so povezani z zdravstvom
 5. Razlaga 6 nacionalnih ciljev kakovosti v zdravstvu
 6. Kako se lahko spremenimo z uporabo Demingovega sistema globokega znanja?

Modul 2 - Model za izboljšave, vaše orodje za spremembe 

 1. Postavitev ciljev
 2. Izbira meril
 3. Oblikovanje izboljšav
 4. Testiranje sprememb

Kaj boste s tečajem pridobili?

Modul 1

 • Zavedanje o vrzelih pri izidih in procesih
 • Spoznali globalne cilje zdravstva
 • Znali našteti 6 nacionalnih ciljev kakovosti v zdravstvu
 • Seznanje s sitemom globokega znanja
 • Razumeli Model za izboljšave vsakdanje zdravstvene prakse

Modul 2

 • Postavili cilje za izboljšave
 • Znali izbrati prava merila
 • Oblikovali izboljšave
 • Testirali ali spremembe, ki ste jih uvedli v resnici delujejo

  

Tečaj II - Nadaljevalni tečaj ima 3 module  in 8 lekcij

Kaj vsebuje tečaj?

 

Modul 3 - Merjenje za izboljšave

 1. Zbiranje podatkov in časovna karta
 2. Stratifikacija podatkov in ponavljajoči se NIPU krogi

Kaj vsebuje tečaj?

Modul 4 - Analiza podatkov

 1. Uporaba podatkov za izboljšave
 2. Histogram, Paretov diagram, razsevni diagram

Kaj vsebuje tečaj?

Modul 5 - Vodenje izboljšav

 1. 4 faze izboljševanja
 2. Človeška stran izboljševanja kakovosti
 3. Delo s člani večpoklicnega tima
 4. Zaključek

Kaj boste s tečajem pridobili?

 

Modul 3

 • Določili kako zbirati podatke za izboljšave
 • Razložili razliko med statičnim in dinamičnim prikazom podatkov
 • Razpoznali vrednost časovnega prikaza podatkov na časovni karti
 • Uporabili  stratificirane  podatke glede na specifične spremenljivke za pomoč pri učenju

Modul 4

 •  Spoznali pomen statistične kontrole procesov za izboljšave
 • Razumeli 2 tipa variabilnosti procesa
 • Znali narisati in razložiti časovno karto
 • Narisali in razložili histogram, Paretov diagram in razsevni diagram

Modul 5

 • Razložili kako slikovna orodja, kot so diagram gonilnih ključnih dejavnikov , pomagajo v različnih fazah projekta
 • Našteli več nalog povezanih z vsako fazo projekta za izboljšave
 • Opisali končni cilj uspešne vpeljave projekta – njegovo širitev
 • Ocenili lastno toleranco do sprememb
 • Opisali taktiko za odstranitev ovir
 • Razumeli kdo naj bo v timu za izboljšave, kakšno znanje in veščine naj imajo člani tima
 • Opisali tipične vloge in vrednote različnih poklicnih skupin, zdravnikov, medicinskih sester, farmacevtov, managerjev
 • Razložili različne taktike za izboljševanje komunikacije in timskega dela za uspešno izvajanje projektov za izboljševanje pri vsakdanjem delu
Nov pogled na zdravstveno prakso
Modeli in orodja za izboljšave
Primeri izboljšavanja
Uporabite kar ste se naučili pri vaše delu

POPOLN USPEH USPOSABLJANJA

Drugačen način treninga

Postanite ekspert za izboljševanje lastne zdravstvene prakse

Politika zasebnosti 

Pravna obvestila

Obvestilo o piškotkih

Vaši podatki

Copyright Prosunt d.o.o.
Vse pravice pridržane

Sledite nas!

Naš učitelj


s2Member®