Strokovni vodja, Center za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu - PROSUNT

Presojevalec, American Accreditation Commission International

 

Pot do odlične zdravstvene prakse

Management v zdravstvenih organizacijah

.

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Specializcija, Univerzitetni klinični center Ljubljana  (Pediatrija)

Subspecializacija, Univerziteni klinični centerLjubljana , Erasmus University,Nizozemska, Hospital for Sick Children, London (Great Ormond Street), Združeno kraljestvo (Pediatrična kardiologija)

Qualified as Paediatric cardiologist, The Association of European Paediatric Cardiologists

Doktorat, Univerza v Ljubljani

Elected felowAmerican College of Cardiology

Kakovost in varnost  zdravstvene obravnave,  University of Florida, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health in Western Reserve University.  

 

Analiza napak zdravstvene obravnave

Otroške srčne bolezni in prirojene srčne hibe pri odraslih

Knjiga ni več naprodaj, ker je neprodane izvode založba uničila.

Povzetek življenjepisa

dr.Andrej Robida, dr. med., Paediatric cardiologis,Kraljevina Belgija, FACC,Združene državeAmerike,  LSSGB, India 

Strokovnjak za kakovost in varnost v zdravstvu

Presojevalec akreditacije, AACI

Strokovnjak Lean Six sigma GB

 

Izredni profesor pediatrije in javnega zdravja

Nagrade in priznanja 

Scholarly Achievement Award - Best Major Research

Plaque of Appreciation for Dedicated Service

Častno članstvo, Zdravniška zbornica Slovenije

 

Dr Andrej Robida je   upokojeni otroški kardiolog. Bil je  predstojnik oddelka za otroško kardiologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani ter konzultant in direktor otroške kardiologije v Dohi, Katar,  kjer se je pobliže seznanil s kakovostjo in varnostjo v zdravstvu. 

Zadnjih 20 let se intenzivno ukvarja s kakovostjo v zdravstvu in varnostjo pacientov.

Učitelj pediatrične kardiologije, pediatrično kardiologijo je učil študente   na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specializante v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in študente medicine na Medicinski fakulteti v Mariboru

Učitelj kakovost in varnost  v zdravstvuna fakultetah za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in  na Jesenicah  ter  na Medicinski fakulteti v Mariboru je poučeval kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi.

Vodja oddelka za kakovost na Ministrstvu za zdravje, šest let je vodil oddelek za kakovost v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje.

Predsedovanje delovni skupini za varnost pacientov pri Evropski komisiji, sopredsedoval  je delovni skupini Evropske komisije za varnost pacientov, v kateri je pomagal ustanoviti Evropsko mrežo za varnost pacientov.

Soustanovitelj, Centra za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - Prosunt.

Strokovnjak pri TAIEX-udeluje tudi kot izvedenec pri Uradu za izmenjavo informacij o tehnični pomoči (Technical Assistance and Information Exchange – TAIEX) Evropske komisije.

Recenzent, Zdravniški vestnik, Zdravstveno varstvo, International Journal  for Quality in Healthcare 

Članstvo v strokovnih združenjihAmerican Society of Professionals in Patient Safety- IHI, International Society for Quality in Healthcare - ISQua, Global Patient Safety Network

Trenutni projekti

E-tečaji

Pojasnilna dolžnost

Mortalitetna in morbiditetna konferenca

Praktikum izboljševanja kakovosti

Navodila za učenje prek spleta

 

Publikacije

 

Knjige,  učbeniki in poglavja 

ROBIDA, Andrej, FETTICH, Darja. Prirojene srčne hibe. V: KOCIJANČIČ, Andreja, MREVLJE, Franc, PREGL, Slavko. Interna medicina. Ljubljana: EWO: Državna založba Slovenije, 1993. Str. 100-110. ISBN 961-207-002-4. [COBISS.SI-ID 1641433]

ROBIDA, Andrej: otroške strčne bolezni in prirojene srčne hibe pri odraslih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 436 str., 160 ilustracij.

ROBIDA, Andrej. Upravni nadzor. V: KERSNIK, Janko (ur.). Zdravstvene napake. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2002. Str. 117-120. Zbirka PiP. ISBN 961-6456-02-4. [COBISS.SI-ID 15384537]

FRAS, Zlatko (avtor, urednik), ROBIDA, Andrej, BRUBNJAK-JEVTIČ, Vanda, REMS, Miran, JUG, Borut, KERSNIK, Janko, KADIVEC, Saša, KRAJNC, Ivan. Priročnik za smernice : april 2003 : [projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva]. [Ljubljana: Ministrstvo za zdravje], 2003. I, 32 str., ilustr.  [COBISS.SI-ID 965861]

 ROBIDA, Andrej. Splošni standardi zdravstvene obravnave bolnišnice : priročnik. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2004. X, 350 str., ilustr. Kakovost v zdravstvu. ISBN 961-6523-02-3. [COBISS.SI-ID 214934784]

ROBIDA, Andrej. 10 nasvetov za varnejše zdravljenje. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2005. 19 str. ISBN 961-6285-47-5. [COBISS.SI-ID 223550208]

ROBIDA, Andrej. Manual for internal assessment - self assessment : internal assessment of hospitals. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2005. Quality in healthcare. ISBN 961-6523-08-2. [COBISS.SI-ID 221031680

ROBIDA, Andrej. Program for self-assessment and external assessment - accreditation in healthcare. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2005. 13 str., ilustr. Quality in healthcare. ISBN 961-6523-09-0. [COBISS.SI-ID 221031936]

ROBIDA, Andrej (urednik). National policy for the development of quality in healthcare. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2006. 72 str., ilustr. ISBN 961-6523-15-5. [COBISS.SI-ID 226776320]

ROBIDA, Andrej (urednik). Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. 1. verzija. [Ljubljana]: Ministrstvo za zdravje, 2006. 68 str., graf. prikazi, preglednice. Kakovost v zdravstvu. [COBISS.SI-ID 227250176]

 ALBREHT, Tit, BOBNAR-NAJŽER, Elizabeta, ROBIDA, Andrej, TURK, Eva, et al., LEGIDO-QUIGLEY, Helena (urednik). Assuring the quality of health care in the European Union : a case for action. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008. XI, 210 str., ilustr. Observatory studies series, no. 12. ISBN 978-92-890-7193-2. [COBISS.SI-ID 3150766]

ROBIDA, Andrej. Pot do odlične zdravstvene prakse : vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2009. 269 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6529-82-2. [COBISS.SI-ID 247450368]

BALAŽIC, Jože, KOROŠEC, Damjan (avtor, urednik), NOVAK, Barbara, BRULC, Urban, IVANC, Blaž, KRALJ, Katarina, PIRC MUSAR, Nataša, ROBIDA, Andrej. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 437 str., obrazci. Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-095-1. [COBISS.SI-ID 244663296]

KIAUTA, Marko, POLDRUGOVAC, Mircha, REMS, Miran, ROBIDA, Andrej, SIMČIČ, Biserka (avtor, urednik), MIHOLIČ, Petruša (urednik). Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 24 str.  [COBISS.SI-ID 1024285012]

ROBIDA, Andrej. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov : sistematična analiza globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje : priročnik : z znanostjo do večje varnosti pacientov : Root cause analysis RCA. 1. izd. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt, 2013. [III], IV, 114 str., ilustr. ISBN 978-961-269-925-3. [COBISS.SI-ID 265317376]

NOLTE, Ellen, ZALETEL, Jelka, ROBIDA, Andrej, GABROVEC, Branko, HORVAT, Martina, JAZBINŠEK, Simona, OPREŠNIK, Denis, BUZETI, Tatjana, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, ALBREHT, Tit, VRAČKO, Pia, KERSTIN PETRIČ, Vesna, et al. Optimizing service delivery : analysis of the health system in Slovenia : final report. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015.. [COBISS.SI-ID 3545317]

PANTELI, Dimitra, GINNEKEN, Ewout van, QUENTIN, Wilm, MARESSO, Anna, ROBIDA, Andrej, POLDRUGOVAC, Mircha, JARC, Suzana, KRAMBERGER, Boris, CEGLAR, Jakob, POPOVIČ, Bojan, KOSTNAPFEL, Tatja, MATE, Tanja, ROTAR-PAVLIČ, Danica, ČUFAR, Andreja. Purchasing and payment review : analysis of the health system in Slovenia : final report. [S. l.: s. n.], 2015. III, 96 str., ilustr.  [COBISS.SI-ID 1024151342]

ROZMAN, Rudi, KOVAČ, Jure, FILEJ, Bojana, ROBIDA, Andrej. Management v zdravstvenih organizacijah. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 543 str., graf. prikazi, sl. avtorjev. ISBN 978-961-247-422-5. [COBISS.SI-ID 301363200]
189. ROBIDA, Andrej. Standardizirana mortalitetna in morbiditetna konferenca - MMK : praktični vodnik. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT, 2019. ISBN 978-961-94615-0-1, ISBN 978-961-94615-1-8. http://www.prosunt.si. [COBISS.SI-ID 298368256]

 

Članki in objave v zbornikih o kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave 

Več kot 60 enot.

Translate »
s2Member®