Standardizirana mortalitetna in morbiditetna konferenca

man reading

MMK so rutinski forumi za odkrit pregled škodljivih dogodkov, ki so pripeljali do škode za pacienta ali celo smrti. Izvajajo se zaradi učenja iz dogodkov z namenom izboljševanja zdravstvene obravnave (Traveglia et al., 2009).

MMK je mesto, kjer naj bi odprto, brez sramu in brez strahu govorili o napakah, ki se nam dogajajo. Delamo enake napake kot  drugi ljudje. Razlika glede posledic pa je samo v dejavnosti, kjer ljudje delamo.  

Dokazi kažejo, da so rezultati učenja in izboljšav,  ki izhajajo iz procesa MMK premalo izkoriščeni in da obstajajo vrzeli pri povezovanju rezultatov MMK  z drugimi metodami izboljševanja varnosti pacientov in kakovosti in slabe povezave tudi z upravljanjem in managementom zdravstvene prakse (Higgins et al., 2012).   Pristop k  izobraževanju s pomočjo MMK  lahko izboljša odgovornost spremljanja podatkov o umrljivosti  in obolevnosti ter podpira izboljšanje kakovosti brez ogrožanja poklicnega učenja, zlasti kadar se proces standardizira  in poenostavi  (Szostek et al., 2010 ; Lau et al., 2011, Schwarz et al., 2011). Objavljene presoje ob katastrofalnih dogodkih v Sloveniji  kažejo, da se MM konference in druge metode za izboljševanje vsakdanje zdravstvene prakse  pri nas ne izvajajo  po sodobnih načelih (Ministrstvo za zdravje, 2003; Gregorič et al., 2015).

Vsebina  mortalitetne in morbiditetne konference

Praktični priročnik

Kliknite na sliko za ogled dela praktičnega priročnika

Trije video moduli

Predloge za lažje izvajanje MMK

Predloga zapisa MMK

Naučili se boste

o standardiziranem procesu

mortalitetne in morbiditetne konference

7 ciljev MMK

1.Razumevanje škodljivih dogodkov zaradi napak in  komplikacij

2.Učenje iz napak

3.Preprečevanje napak v prihodnje

4.Izboljševanje varnosti pacientov

5.Gradnja zaupanja

6.Pospeševanje kritičnega mišljenja

7.Razprava o razkritju in opravičilu pacientu/svojcem

Moduli

1. modul

Uvod

j

2. modul

Praktično vodilo

3. modul

Analiza dogodka

1. Poglavje

   UVOD

1.1 Izhodišča

1.2 Obseg navodil

1.3 Definicija

1.4 Uvedba vodila v vsakdanjo prakso

2. Poglavje

 

2 PRAKTIČNO VODILO

2.1 Obseg navodil

2.2 Struktura managementa za MMK

2.3 Podpora pacientom in družinam

2.4 Podpora osebju

2.5 Skupina za podporo poteka MMK

2.6 Izbor primerov

2.7 Organizacija MMK

2.8 Kdo naj bo prisoten na MMK?

2.9 Predstavitev primera na MMK

2.10 Podatkovna baza o MMK

2.11 Vloga predsedujočega konferenci

2.12 Vodenje MMK

2.13 Kako pritegniti udeležence?

3. Poglavje

3 ANALIZA DOGODKA

3.1 Kaj je sistemski pristop?

3.2 Sistemski modeli za usmerjanje

     analize primera

3.3 Razumevanje človeške napake

4. Poglavje

4 KAJ SE ZGODI PO KONČANI MMK?

4.1 Skupno učenje

4.2 Uporaba izsledkov MMK za izboljšave

6. Poglavje

6 ZAKLJUČEK IN LITERATURA

Ali nas etika zavezuje za MMK?

Kaj menite o videu?

Komentar

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Avtor sistema MMK

Sistem  MMK  je plod izkušenj avtorja  pri analizi smrti zaradi domnevnih napak, avtorjevih raziskav  in  sodobne znanstvene literature s področja znanosti o varnosti pacientov. Avtor ima izkušnje  usposabljanja in treninga zdravnikov in zdravstvenega osebja o kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

 

Pomoč in izobraževanje v vaši zdravstveni organizaciji

 • Trening zdravnikov o procesu mortalitenih in morbiditenih konferenc
 • Priprava strategije in pravil za izvajanje MMK
 • Pravičen pristop  
 •  Uvajanje sistemskih     ukrepov za izboljšave 

Andrej Robida

 • Izredni profesor pediatrije in javnega zdravja
 • Zasebni visokošolski učitelj
 • Pediatrični kardiolog
 • Strokovnjak za klinično kakovost in varnost pacientov
 • Klinični presojevalec  v akreditacijskem postopku - AACI
 • Fakultetni predavatelj
 • Fellow of American College of Cardiology (retired).
 • Member of American Society of Professionals in Patient Safety
 • Member of ISQua

Politika zasebnosti 

Pravna obvestila

Obvestilo o piškotkih

Vaši podatki

Copyright Prosunt d.o.o.
Vse pravice pridržane

Sledite nas!

Naš učitelj


s2Member®