Naš center

Skupaj do uspeha

Akademija praktičnega usposabljanja za izboljšave

Edini center za usposabljanje zdravnikov, medicinskig sester in drugih zdravstvenih strokovnjakov ter vodstve zdravstvenih organizacij

Sistemsko razmišljanje

Ne kaj delam jaz, ampak del česa sem.
t

Reševanje problemov skupaj z vami

Imate problem s kakovstjo vaših storitev, z varnostjo pacientov? Pomagamo vam najti in vpeljati rešitve.

 

Projekti za izboljšave

Pojekti s prebojnim modelom za izboljšave s sprotnim izkustvenim učenjem.

Naše poslanstvo je pomagati zdravstvenim ustanovam in posameznikom pri izboljševanju zdravstvene oskrbe na domu, v zdravstvenih domovih, ambulantah in bolnišnicah z metodami in orodji za doseganje odličnosti zdravstvenega varstva in spodbujanje želje in optimizma za spremembe.

Vizija centra je  zapiranje vrzeli med obstoječo zdravstveno obravnavo in zdravstveno obravnavo, ki bi jo lahko imeli, brez podstandardnih izidov, brez nepotrebnih smrti, trpljenja in bolečin, brez neprimerno dolgega čakanja, brez razsipnosti, brez brezmočnosti pacienta in zdravstvenih strokovnjakov.

Naši programi in aktivnosti so namenjeni zavzetim posameznikom in zdravstvenim ustanovam pri skupnem znanju, inoviranju in sodelovanju na poti izboljševanja zdravstvene obravnave.

Odprtost

PROSUNT predstavlja center, ki vzpodbuja partnerstvo z vsemi, ki so vključeni v zdravstveni sistem.

Prilagodljivost

Glede na nova znanja s področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave hitro prilagodimo tudi naše delovanje.

Osredotočenje na vsebino

Naš interes je odlična zdravstvena oskrba, zato smo odprti za vse nove pristope, ki se ukvarjajo z njenim nenehnim izboljševanjem.

Povezovanje

Povezujemo ljudi, ki imajo znanje in so eksperti na področju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, ker se lahko učimo drug od drugega in si pomagamo pri naših skupnih ciljih.

Naš cilj je izboljšati kakovost zdravstvene obravnave pacientov, izboljšanje zdravja prebivalstva in zadovoljstvo zdravstvenih strokovnjakov z osredotočenjem na šest mednarodnih in nacionalnih načel za izboljšanje zdravstvenega sistema: uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost in osredotočenost na pacienta.

Center bo sodeloval z zdravstvenimi strokovnjaki, zdravstvenimi ustanovami pri pospeševanju, merljivega in nenehnega napredka zdravstvenega sistema za dosego tega navidez nedosegljivega cilja, ki bi prinesel resnične spremembe pacientom.

Prepoznali nas boste kot zaupanja vrednega partnerja na katerega se lahko obrnete za ekspertize, pomoč in vzpodbudo za vsakogar, ki želi korenito spremeniti zdravstveno obravnavo na boljše.

Naša zgodba

Naši sodelavci so navdušenci za kakovost v zdravstvu in za varnost pacientov. Na razpolago jim je bogata knjižnica  s to tematiko. Naročeni smo ali pa imamo dostop do znastvenih in strokovnih revij s tega področja. Naš strokovni vodja je priljubljen predavatelj zlasti na srečanjih medicinskih sester, pa tudi zdravnikov. Izdali smo 2 knjigi  v slovenščini: Pot do odlične zdrvstvene parakse in sodobni priročnik o analizi napak v zdravstvu.

  • Znanje naših sodelavcev 80% 80%
  • Knjižnica 60% 60%
  • Predavanja 65% 65%
  • Analiza napak v zdravstvenih ustanovah 15% 15%

Andrej Robida

Janez Rožman

Ustanovitelja

Dr Andrej Robida

Strokovni vodja

Življenjepis

 

Janez Rožman

Janez Rožman

Direktor

Irena Robida

Irena Robida

Vodja projektov

Usposabljanje za kakovost in varnost v zdravstvu ?

Translate »
s2Member®