SVETOVNI DAN

VARNOSTI

PACIENTOV

17. september

 

 

 
 
 

Varnost zdravstvenih delavcev

Prioriteta  za varnost pacientov

Ne ostanite tiho!

POVZDIGNITE SVOJ GLAS!

Nihče ne sme biti poškodovan zaradi napake  v zdravstvu, tudi ne v času COVID 19 ne. Nacionalno javno zdravstvo, bodisi državno ali zasebno,  se mora oblikovati tako, da zavezuje vse zdravstvene organizacije in posameznike, da uredijo sistem varnosti tako za paciente kot za zdravstvene delavce.

?Kaj je svetovni dan varnosti pacientov?

 

Gre za globalno spoznanje , da je varnost pacientov prva vrednota zdravstva. Vseh 194 držav  Svetovne zdravstvene organizacije  je 19. marca 2019 na Svetovnem forumu  podprlo, da se obeleži  Svetovni dan varnosti pacientov (Resolucija WHA 72.6) vsako leto 17.septembra. Cilj svetovnega dneva varnosti pacientov je povečati zavedanje in sodelovanje  javnosti  za globalno solidarnost, razumevanje  in ukrepanje za promocijo varnosti pacientov. Med temi državami je tudi Slovenija.

etovni dan varnosti pacientov 2021

Svetovna zdravstvena organizacija

 

Za svetovni dan varnosti pacientov, 17. septembra 2021, SZO poziva vse zainteresirane strani, naj ukrepajo zdaj za varen in spoštljiv porod s temo "Varna zdravstvena oskrba matere in novorojenčka". Približno 810 žensk umre vsak dan zaradi   preprečljivih  vzrokov povezanih z nosečnostjo in porodom. Poleg tega vsak dan umre okoli 6700 novorojenčka, kar znaša 47 % vseh smrtnih žrtev mlajših od 5 let. Poleg tega se vsako leto rodi okoli 2 milijona  mrtvorojenih otrok ,  40 % med porodom. Ob upoštevanju znatnega bremena tveganj in škode za  ženske in novorojenčke zaradi izpostavljenosti  oskrbi, ki ni varna, saj   jo lahko povzroča motnja bistvenih zdravstvenih storitev zaradi pandemije COVID-19. Zato je kampanja SZO  letos še pomembnejša.

Na srečo se večina mrtvorojenosti  ter smrti mater in novorojencev  lahko izogne z zagotavljanjem varne in kakovostne oskrbe s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev. To je mogoče doseči le z angažiranjem vseh zainteresiranih strani in s sprejetjem celovitih zdravstvenih sistemov in pristopov, ki temeljijo na skupnosti.

Cilji svetovnega dneva varnosti pacientov 2021

  1. Ozaveščanje  o varnosti mater in novorojenčkov, zlasti med porodom.
  2. Vključevanje več zainteresiranih strani ter sprejetje učinkovite in inovativne strategije za izboljšanje varnosti mater in novorojencev.
  3. Iskanje nujnih in trajnostnih ukrepov vseh zainteresiranih strani, da bi si prizadevale doseči in zagotoviti varno oskrbo mater in novorojencev, zlasti med porodom.
  4. Zagovarjanje sprejetja najboljših praks, da bi preprečili tveganja škode vsem ženske in novorojenčke  v perinatalnem obdobju, pred in po njem.

Praznovanje svetovnega dneva varnosti pacientov 2021

Med nenehnimi izzivi pandemije COVID-19 načrtuje SZO kombinacijo virtualnih in drugih dejavnosti  septembra 2021. Oznaka svetovne kampanje je osvetlitev ikoničnih spomenikov, znamenitosti in javnih mest v  oranžni barvi.

SZO poziva vse zainteresirane strani – vlade, nevladne organizacije, strokovne organizacije, civilno družbo, organizacije pacientov, akademske in raziskovalne inštitute – da se pridružijo svetovni kampanji z osvetlitvami ikoničnih spomenikov v oranžni barvi ter organiziranjem mednarodnih, nacionalnih in lokalnih dejavnosti in dogodkov dne in okoli 17. septembra 2021.

Umrljivost dojenčkov na 1000 živorojenih - leto 2020 ali najbližje leto.

Poglejte si kje je uvrščena Slovenija. Ali je to dobra praksa? Ali morda veste zakaj?

Poglejte si video o odstotkih carskih rezov

Ali gre za  diskrepanco med odstotki kazalnika carskih rezov v nacionalnem slovenskem poročilu in poročilu OECD?

Lahko se tudi vprašate zakaj so v SB Trbovlje, kjer je bil ogromen porast carskih rezov že presegli ciljno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2030.

Kazalnik samo nekaj kaže in se sam od sebe ne bo izboljšal. Kdo je odgovoren na nacionalni ravni za sistem izboljševanja za carske reze. Ali nimamo nacionalne strokovne skupine, ki naj bi to uredila?

Translate »
s2Member®