Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov (SI):  Dostop do publikacije

Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov (EN):  Dostop do publikacije

»Zdravniška napaka, sestrska napaka, strokovna napaka«! Ali vam zveni domače?

Ti izrazi imajo škodljiv učinek za izboljševanje varnosti pacientov. Izraz se uporablja tako med zdravstvenimi strokovnjaki, v pravni stroki, v medijih in laični javnosti.  Je zelo prikladen, saj že samo ime pove kdo je napako storil. Izraz tudi že kar sam vodi v obtoževanje in sramotenje posameznika in zato ni potrebna nobena poglobljena analiza osnovnih vzrokov za napako z iskanjem sistemskih pomanjkljivosti.
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2009 objavila »Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov«.  Tu ne gre samo za definicije pač pa tudi za razvrstitev informacij o varnosti pacientov z uporabo standardiziranih skupin konceptov s sprejetimi definicijami, zaželenimi izrazi in odnosi med njimi, osnovani na jasnem področju ontologije. Pomeni korak k zbliževanju mednarodnega videnja glavnih problemov v zvezi z varnostjo pacientov  in olajšuje  opis, primerjanje, merjenje, nadzorovanje, analiziranje ter interpretacijo informacij za izboljševanje zdravstvene obravnave.

Klasifikacija je uporabna za celoten zdravstveni sistem od primarne ravni do visoko specializiranih ustanov.  Publikacijo je prevedel Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT.


s2Member®