Pravna obvestila

Nazaj na prijavo

Nazaj na nakup

1. Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank - Centra za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave – PROSUNT d.o.o.  in naročnika publikacij, tečajev, konferenc  in storitev.

2. Internetna stran

www.prosunt.si je spletna je stran, ki vam ponuja  vsebine s področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Splošni pogoji poslovanja www.prosunt.si  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in Zakono o elektronskem poslovanje na trgu  ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani  kadarkoli in brez predhodnih obvestil. Datum, naveden na začetku teh določil in pogojev, je zadnji datum revizije Spremenjeni pogoji pričnejo veljati takoj po objavi. Vse spremembe so zavezujoče za obiskovalce in kupce publikacij, izobraževanj, e-tečajev, naročnikom svetovanj,  partnerskega sodelovanja in drugih plačljivih storitev.  Ob prijavi na spletno stran www.prosunt.si vsak prijavljeni obiskovalec postane hkrati tudi uporabnik oziroma kupec. To pomeni, da ste seznanjeni s Pogoji poslovanja in se z njimi strinjate.

3. Naročila

Naročanje poteka prek spleta neprekinjeno 24 ur na dan. Naročanje je možno tudi po navadni pošti. O morebitni spremembi naročila oz. preklica mora kupec o tem ponudnika obvestiti na elektronski naslov info@prosunt.si najkasneje 24 ur po oddaji naročila.

Prosunt.d.o.o  se zavezuje, da bo za kupce publikacij, izobraževanj, e-tečajev, naročnikom svetovanj,  partnerskega sodelovanja in drugih plačljivih storitev  vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon),
 • dostopnost izdelkov in storitev v razumljivem roku,
 • pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene in DDV so jasno in nedvoumno določeni ; razviden je tudi strošek dostave,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop,
 • postopek ob pritožbi (s kontaktnimi podatki).

4. Cene

Vse cene so v EUR. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.  Cene navedene na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem Prosunt  d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo.  Od tega trenutka so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca Prosunt d.o.o. kot za kupca.

5. Plačilni pogoji

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je publikacija ali drugo blago last podjetja PROSUNT. Naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta. Naročnik prejme obvestilo o uspešno oddanem naročilu.

Omogočamo naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu (plačilo po povzetju)
 • s kreditno ali debetno kartico ob prevzemu,
 • z nakazilom na TRR račun (po ponudbi / predračunu),
 • s storitvijo PayPal,

Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last prodajalca  Prosunt d.o.o. Po uspešno izvedenem naročilu pošlje Prosunt d.o.o., kupcu po elektronski pošti obvestilo o izvedenem nakupu. Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem ali v angleškem jeziku.

6. Dostava in dobavni rok

Vsa naročila, ki bodo oddana med tednom bomo odposlali v največ petih  delovnih dneh. Končna dobava je odvisna od ponudnika kurirskih oz. poštnih storitev, običajno 1 do 2 delovna dneva po odposlani pošiljki. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu. Blago  v fizični obliki bo ponudnik dostavili na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu.   Blago v elektronski obliki je na voljo na spletni strani www.prosunt.si. Določeno blago je možno tudi prenesti s te spletne strani.

Dostava izdelkov na območju Slovenije je za kupce ob nakupu enakemu ali večjemu od 150,00 EUR brezplačna. Ob naročilu izdelkov do 150,00 EUR znaša pri stroških dostave soudeležba kupca 5,00 EUR in se bo obračunala pri nakupu, kar bo iz računa tudi jasno razvidno.  Dostava izdelkov izven območja Slovenije se obračuna po vsakokratno objavljenem veljavnem ceniku Pošte Slovenije: www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki

 

7. Prejem poškodovanega blaga

V primeru vidne poškodbe embalaže mora kupec podati reklamacijo dostavni službi ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in lahko pošiljko zavrne. V primeru, da je paket fizično poškodovan, kaže znake odprtja, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec nato sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. Kupcu priporočamo, da paket pred prevzemom pregleda v navzočnosti kurirja.

8. Pogodbe

Pri pogodbah,  ima kupec pravico, da v 15-ih dneh pred začetkom izvajanja pogodbe prodajalcu, Prosunt  d.o.o., na e-naslov: info@prosunt.si sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ta rok začne teči na dan sklenjene pogodbe. Za izpolnitev roka za odstop zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop.

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli najkasneje v 15 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Takšno povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvo transakcijo, razen če se izrecno ne dogovorite drugače; v nobenem primeru vam zaradi takega povračila ne bodo zaračunane nobene pristojbine. To velja samo za pogodbe storitev in ne za  blago (knjige, e-knjige, e-tečaje, video, podkaste itd).

9. Reklamacije

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema publikacije. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov Prosunt d.o.o, Bljeska cesta 13, Zasip, 4260, Bled ali po elektronski pošti na naslov info@prosunt.si

10. Varovanje podatkov

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Z naročilom publikacij  ali izobraževanj na spletni strani www.prosunt.si dovoljujete, da  Prosunt z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Prosunt.d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov in po GDPR zahtevah. Kadarkoli lahko pisno zhtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.

11. Avtorske pravice

Vsebine, ki so dostopne uporabnikom spletne strani  www.prosunt.si ,   vsi podatki, slike in grafika so stvaritve varovane kot avtorska dela ter zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah  ter drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih ter blagovne znamke in logotipa podjetja je podjetje Prosunt d.o.o.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Prosunt d.o.o. uporabnikom spletne strani www.prosunt.si ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

 

Pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih rebere ob vsakem nakupu. Za posamezno naročilo veljajo pogoji, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Prosunt d.o.o. ima v  lasti in nadzoruje vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu ter podatke, informacije in druge vire, ki so prikazani na spletnem mestu ali so na njem dostopni.

 

Vse pravice so pridržane

Spletno mesto www.prosunt.si je last podjetja Prosunt d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij s spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Razen če posebna vsebina ne narekuje drugače, vam ni podeljena licenca ali katera koli druga pravica na podlagi avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. To pomeni, da ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vdelali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, izvajali povratni inženiring, dekompilirali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali kakršnih koli virov na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen in samo v kolikor je s predpisi obveznega prava (kot je pravica do citiranja) določeno drugače.

To velja tudi za brezplačne publikacije. V določenih primerih veljajo samo licence Creative Commons.

12.Pritožbe

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.  V kolikor sporazuma ne bosta mogli doseči, bo spore reševalo pristojno sodišče v Kranju po pravu Republike Slovenije.

 

13. Oddaja ideje

Ne pošiljajte nobenih idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki bi jih lahko šteli za lastno intelektualno lastnino, ki bi nam jih želeli predstaviti, razen če smo prej podpisali pogodbo o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkritju. Če nam jo razkrijete brez takšne pisne pogodbe, nam dajete nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagajanje, objavo, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v katerem koli obstoječem ali prihodnjem mediju.

 

 

14. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali samo za predvidene namene in v skladu s temi pogoji, morebitnimi dodatnimi pogodbami z nami ter veljavnimi zakoni, predpisi ter splošno sprejetimi spletnimi praksami in industrijskimi smernicami. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli gradiva, ki je sestavljeno iz (ali je povezano z) zlonamerno računalniško programsko opremo; uporabljati podatke, zbrane z našega spletnega mesta, za katero koli dejavnost neposrednega trženja ali izvajati kakršne koli sistematične ali avtomatizirane dejavnosti zbiranja podatkov na ali v zvezi z našim spletnim mestom.

Sodelovanje v kakršni koli dejavnosti, ki povzroča ali bi lahko povzročilo škodo spletnemu mestu ali ki moti delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta, je  prepovedano.

15. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo ali onemogočimo dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve, začasno ali trajno. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli takšno spremembo, prekinitev ali prekinitev vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Ne boste upravičeni do kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila, tudi če so določene funkcije, nastavitve in/ali katera koli vsebina, ki ste jo prispevali ali se nanjo zanašali, trajno izgubljene. Ne smete zaobiti ali poskušati zaobiti kakršnih koli ukrepov za omejitev dostopa na našem spletnem mestu.

 

16. Garancije in odgovornost

Nič v  teh določilih  ne omejuje ali izključuje kakršnih koli jamstev, ki jih predvideva zakon, ki bi jih bilo nezakonito omejiti ali izključiti. To spletno mesto in vsa vsebina na spletnem mestu so na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo" in lahko vključuje netočnosti ali tipografske napake. Izrecno zavračamo vsa kakršna koli jamstva, izrecna ali implicitna, glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

 • bo to spletno mesto ali naši izdelki ali storitve ustrezali vašim zahtevam;
 • to spletno mesto bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak;
 • kakovost katerega koli izdelka ali storitve, ki ste jo kupili ali pridobili prek tega spletnega mesta, bo izpolnila vaša pričakovanja.

 

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja kakršnega koli pravnega, finančnega ali zdravstvenega nasveta ali je namenjeno temu. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe se bodo uporabljale v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne bodo omejile ali izključile naše odgovornosti v zvezi s katero koli zadevo, za katero bi bilo nezakonito, če bi omejili ali izključili svojo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s kakršno koli škodo zaradi izgube dobička ali dohodka, izgubo ali poškodovanjem podatkov, programske opreme ali baze podatkov ali izgubo ali škodo na lastnini ali podatkih tretjih), ki jo povzročite vi ali kateri koli tretji stranka, ki izhaja iz vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen če je v kateri koli dodatni pogodbi izrecno navedeno drugače, naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz ali je povezana s spletnim mestom ali kakršnimi koli izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletne strani, ne glede na obliko pravnega postopka, ki nalaga odgovornost ( ne glede na to, ali gre za pogodbo, malomarnost, nameravano ravnanje, škodo ali kako drugače) bo omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takšnih izdelkov ali storitev ali uporabo spletnega mesta. Takšna omejitev bo v celoti veljala za vse vaše zahtevke, dejanja in vzroke za tožbe vseh vrst in narave.

17. Kršitve teh določil in pogojev

Brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi določili in pogoji lahko, če na kakršen koli način kršite te določila in pogoje, sprejmemo ukrepe, ki se nam zdijo primerni za odpravo kršitve, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, kontaktiranjem vašega ponudnika internetnih storitev, da zahteva, da vam blokira dostop do spletnega mesta in/ali začne sodni postopek proti vam.

 

18. Odškodnina

Strinjate se, da boste povrnili škodo, nas branili in nas zaščitili pred kakršnimi koli terjatvami, odgovornostmi, škodami, izgubami in izdatki, ki se nanašajo na vašo kršitev teh določil in pogojev ter veljavne zakonodaje, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili našo škodo, izgube, stroške in izdatke v zvezi s takšnimi zahtevki ali iz njih.

 

19. Odpoved

Neuveljavitev katere koli določbe iz teh določil in pogojev ter katere koli pogodbe ali neizvedba katere koli možnosti prekinitve se ne razlaga kot odpoved takim določbam in ne vpliva na veljavnost teh določil in pogojev ali katerega koli drugega sporazuma ali katerega koli njegovega dela ali pravice do uveljavitve vsake določbe.

 

20. Registracija

Lahko se registrirate za račun na naši spletni strani. Med tem postopkom boste morda morali izbrati geslo. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti gesel in podatkov o računu ter se strinjate, da svojih gesel, podatkov o računu ali zaščitenega dostopa do našega spletnega mesta ali storitev ne boste delili z nobeno drugo osebo. Ne smete dovoliti nobeni drugi osebi, da uporablja vaš račun za dostop do spletnega mesta, ali elektronskih tečajev, publikacij, drugih vsebin in storotev, ker ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo z uporabo vaših gesel ali računov. Če izveste za kakršno koli razkritje vašega gesla, nas morate nemudoma obvestiti.

Če boste svoj račun prekinili  ne boste poskušali registrirati novega računa brez našega dovoljenja.

21.Celotna pogodba

Ti pogoji in določila skupaj z našo izjavo o zasebnosti in politiko piškotkov tvorijo celoten dogovor med vami in Prosuntom d.o.o. v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

22.Izbira prava in pristojnosti

Za te pogoje velja slovenska zakonodaja. Za vse spore v zvezi s temi pogoji so pristojna sodišča Slovenije. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh določil in pogojev neveljaven in/ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, bo ta del ali določba spremenjena, izbrisana in/ali uveljavljena v največji možni meri, da se uveljaviti namen teh določil in pogojev. Na druge določbe to ne bo vplivalo.

23.Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Prosunt d.o.o.

V zvezi s temi določili in poogoji nas lahko kontaktirate prek naše kontaktne strani. 

s2Member®
Piškotki  zbirajo nekatere informacije, ki so na vašem računalniku ali drugi napravi. Uporabljajo se, da se »zapomnijo«, ko vaš računalnik vstopa v spletno stran. Pomagajo pri uspešnem delovanju naše spletne strani zato, da se izboljša vaša  izkušnja z njeno uporabo. Piškotki se uporabljajo, da obdržijo vašo izbiro - omogočajo anonimno  sledenje podatkov v Google Analytics. Piškotki izboljšajo vašo izkušnjo z brklanjem po internetu. To naredite na različne načine glede na to kateri brskalnik uporabljate. Navodila najdete v vašem brskalniku. Kaj se zgodi, če piškotke odstranite? To je odvisno od tega katere piškotke uporabljate. Na splošno velja, da z izbrisom piškotkov deli naše spletne strani za vas ne bodo delovali.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
  Če se strinjate s poltiko zasebosti, se vrnite na obrazec za prijavo  in se prijavite z vašim uporabniškim imenom ali e-poštnim naslovom. V kolikor še niste registrirani kliknite na obrazcu povezavo na registraciji. Nazaj na prijavo Nazaj na blagajno

Politika zasebnosti

Tukaj boste našli informacije o tem  kako obravnavamo vaše podatke, ki jih zbiramo od obiskovalcev naše spletne strani  in tistih, ki se prijavijo na našo spletno stran. Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene prakse  -  PROSUNT se zavezuje za varovanje vaše zasebnosti. Z uporabo naše spletne strani in naših dejavnosti se strinjate za procesiranje vaših osebnih podatkov na način, ki je zapisan v tej politiki o zasebnosti.

Definicije

Osebni podatki  –  katerakoli informacija s katero se lahko identificira oseba. Procesiranje  –  katerakoli dejanje, ki se opravlja z osebnimi podatki. Subjekt podatkov  - je oseba, katere  podatki se procesirajo. Otrok -  je oseba mlajša od 18 let.

Načela zaščite podatkov

Prosunt bo sledil  naslednjim načelom varovanja podatkov:
 • Procesiranje je v skladu z zakonodajo in transparentno.
 • Proces je omejen na namen uporabe podatkov.
 • Podatke procesiramo z minimalnimi potrebnimi podatki.
 • Vaših podatkov ne bomo shranjevali dalj kot je potrebno.
 • Vaši podatki so zaupni.

Vaše pravice

 1. Pravica do informacij - vedeti ali se vaši podatki obdelujejo, katere podatke zbiramo, od kje jih dobimo, zakaj jih potrebujemo in kdo jih procesira.
 2. Pravica do dostopa - do vaših podatkov lahko dostopate in lahko dobite kopijo vaših podatkov.
 3. Pravica do popravka - lahko zahtevate popravek.
 4. Pravica do izbrisa.
 5. Pravica, da nasprotujete procesiranju.
 6. Pravica do prenosa podatkov - podatki se na vašo zahtevo prenesejo  drugam.
 7. Pravica do pritožbe - v primeru da vaše upravičeni zahteve ne odobrimo, vam bomo povedali zakaj. Če s tem ne boste zadovoljni, nas prosim kontaktirajte.
 8. Pravica do pomoči nadzornega organa.
 9. Pravica da  prekličete vaše strinjanje za procesiranje vaših podatkov.
 

Podatki, ki jih zbiramo

Informacije, ki ste nam jih poslali Našo spletno stran lahko obiščete, ne da bi nam zaupali vaše osebne podatke.  Ko nekdo obišče našo spletno stran: https://prosunt.si, uporabljamo Google Analytics. Podatke Google Analytics uporabljamo samo za informacijo o tem kako ljudje uporabljajo in dostopajo do  naše spletne strani. Ta informacija se procesira na način, ki  ne identificira nikogar.  Razen IP naslova, informacijo o spletnem brskalniku, jeziku in napravi, ki jo uporabljate dodatnih  informacij ne  zbiramo. Na podlagi posredovanja vašega imena in priimka ter  vašega e- poštnega naslova  tega lahko dostopate:
 • do brezplačnih vsebin
 • plačljivih publikacij
 • novic
 • obvestil
 • e- tečajev
 • elektronskih izobraževalnih dogodkov
 • multimedijskih vsebin
Za plačljive vsebine in naročila publikacij, e-tečajev in multimedijskih vsebin nam ti podatki zadostujejo, če uporabljate PayPal ali kreditne, debetne kartice prek PayPal-a. Račun lahko tudi poravnate prek vaše banke. V kolikor gre za pošiljanje po navadni pošti, potrebujemo tudi vašo hišno številko, številko pošte in kraj in telefon zaradi lažjega kontakta dostavljavca pošiljke. Če se boste prijavili na konferenco, seminar ali  delavnico, ki poteka v živo potrebujemo poleg   imena in priimka in e-poštnega naslova še vašo hišno številko, številko pošte in kraj ter telefon, zaradi lažjega kontakta. V primeru naročila  pravne osebe - delovne organizacije potrebujemo : naziv organizacije, ime in priimek  odgovorne osebe, davčna številko, zavezanost  za  DDV, naslov, poštno in poštna številko, elektronski naslov in telefon. Informacije, ki se avtomatično zbirajo  To so informaciije, ki se avtomatično shranijo z uporabo piškotkov ali kupovanja. Te informacije se uporabljajo, za izboljšanje vaše izkušnje z našo spletno stranjo. Informacije o vas od naših partnerjev ne procesiramo.  Informacije, ki so javno dostopne o vas  Te informacije lahko procesiramo za obveščanje o dogodkih in posredovanja dokumetnov v tiskani ali elektronski obliki in za vabila na strokovna srečanja.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše podatke uporabljamo za  zagotavljanje  storitev za vas kot so vaša naročila, vabila na izobraževanja in in nakup dokumentov videov in podobnega. Vaše podatke uporabljamo zakonito  in na podlagi vašega strinjanja. Namen uporabe:
 • za zagotavljanje storitev za vas;
 • za kominikacijo z vami.;
 • za izboljšanje kakovosti naših storitev;
 • za pošiljanje novic  o naših storitvah in dogodkih;
 • za druge namene, za katere smo zaprosili za vaše strinjanje.
Pošto pošiljamo prek našega e-naslova ali prek MailChimp-a. Tu zbiramo statistiko o odpiranju pošte, in klikih s standardno tehnologijo za izboljšanje našega obveščanja. Z aveč informacij o zasebnosti MailChimp, prosimo poglejte obvestilo o zasebnosti MailChimpa: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Nobenih podatkov, ki jih zberemo  od vas,  ne posojamo ali prodajamo drugim, razen  kadar to zahtevajo pravni predpisi v Republiki Sloveniji na podlagi naloga pristojnih inštitucij. Vaše informacije o plačilih naših storitev shranjujemo samo toliko časa kot je to potrebno  za računovodke aktivnosti ali druge zakonske obveznosti.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur

Varnost vaših podatkov

Uporabljamo protokole za komunikacijo  kot so HTTPS. Naš sistem spremljamo za možne ranljivosti in napad.  Čeprav se trudimo, da najbolje zavarujemo vaše podatke  ne  moremo 100% zagotoviti varnosti informacij. V primeru kršitev bomo tako obvestili ustrezne institucije. Prosimo vas da čuvate vaše uporabniško ime   in geslo in ga nikomer drugemu ne posredujete. Če želite  podatke, ki jih imamo o vas prirediti ali popraviti   to lahko storite kadarkoli. Prav tako lahko svoje podatke izbrišete in lahko se tudi odjavite od posameznih e-poštnih obvestil s klikom na povezavo spodaj vsakega obvestila ali s sporočilom na: info@prosunt.si z besedilom:' Prosim odjavite me od prejemanja vaših obvestil po e-pošti'.

Otroci

Podatkov oseb mlajših od 18 let ne zbiramo. Kontakt  Spletna stran: www.prosunt.si e-naslov: info@prosunt.si Naslov: Blejska cesta 13, 4260 Bled Telefon: 386 4 574 0135 Povezava na nadzorni organ Nadzorni organ Če se še nite prijavili  in ko preberete, obvestilo se prosim vrnite na stran za prijavo s klikom na spodnjo povezavo in potem kliknite okence na prijavnem obrazcu,če se trinjate s tem obvestilo. Nazaj na prijavo  

Spremebe politike zasebnosti

To politiko lahko spremenimo . Zadnja posodobitev: 12.05.2018
Save settings
Cookies settings