Odprt dostop do publikacij s prijavo

 

Publikacije in viri so zaščiteni z avtorskimi pravicami ali z licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Slovenia License

Za dostop do publikacij se morate registrirati. Če že imate račun se prijavite tukaj.

Svet Evrope

Pri razvoju strategij za varnost pacientov naj vlade delujejo proaktivno, preventivno in sistematično. Varnost pacientov moramo razpoznati kot osnovo kakovostne zdravstvene obravnave, temelječe na preventivnih pristopih in sistematični analizi: poročil pacientov, pritožb, odškodninskih zahtevkov, kot tudi sistematičnih poročil zdravstvenega osebja o varnostnih zapletih. Sistemski pristop predvideva sistematično razvijanje varnih struktur postopkov in procesov skupaj s popravnimi dejanji kot odgovor na varnostni zaplet. Programi za varnost pacientov naj uporabljajo enak jezik, dosledno terminologijo in naj bodo osredotočeni na podobne zamisli. Na varnost pacientov vpliva mnogo dejavnikov.

  1. Pri razvoju strategij za varnost pacientov naj vlade delujejo proaktivno, preventivno in sistematično.
  2. Varnost pacientov moramo razpoznati kot osnovo kakovostne zdravstvene obravnave, temelječe na preventivnih pristopih in sistematični analizi: poročil pacientov, pritožb, odškodninskih zahtevkov, kot tudi sistematičnih poročil zdravstvenega osebja o varnostnih zapletih.
  3. Sistemski pristop predvideva sistematično razvijanje varnih struktur postopkov in procesov skupaj s popravnimi dejanji kot odgovor na varnostni zaplet.
  4. Programi za varnost pacientov naj uporabljajo enak jezik, dosledno terminologijo in naj bodo osredotočeni na podobne zamisli.
  5. Na nevarnost pacientov vpliva mnogo dejavnikov in globlji vzroki za napake so v 80 do 90% v sistemih. 

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Promocija zdravja v bolnišnicah

Izvajanje visokokakovostne zdravniške in negovalne oskrbe. Oblikovanje identitete bolnišnice, ki zajema tudi promocijo zdravja. Oblikovanje strukture in kulture promocije zdravja. Sodelovanje s skupnostjo.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Konceptualni okvir

Namen mednarodne klasifikacije za varnost pacientov je omogočanje razvrstitve
informacij o varnosti pacientov z uporabo standardiziranih skupin konceptov s sprejetimi definicijami, zaželenimi izrazi in odnosi med njimi, osnovani na jasnem področju ontologije  (npr. varnost pacientov). MKVP je načrtovana za odkrito zbliževanje mednarodnega videnja glavnih problemov v zvezi z varnostjo pacientov in olajševanje opisa, primerjanja, merjenja, nadzorovanja, analiziranja ter interpretacije informacij za izboljševanje zdravstvene obravnave.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Kriminalizacija človeških napak v zdravstvu

Za odprtje publikacije vnesite geslo: prosunt.

Zakonodajalci menijo, da je človeška napaka kriminalno dejanje in tako se je kriminalizacija človeških napak v zdravstvu zasidrala v Kazenskem zakoniku.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Capacity of middle management in health-care organizations

Uspešen razvoj človeških virov je ključnega pomena, če želimo uspeti s preoblikovanjem zdravstvenega sistema. Pri izbiri srednjega menedžmenta - predstojnikov oddelkov in vodilnih medicinskih sester se upoštevajo predvsem njihove klinične veščine in zanemarja pomen menedžerskih veščin. Pričujoča raziskava je pokazala, da je bilo malo sodelovanje zaposlenih pri uvajanju sprememb. Prav tako je bilo malo izobraževanja zaposlenih. Usposabljanje zaposlenih za prevzem vodenja na ravni srednjega menedžmenta je v Sloveniji nizko in se ne zaznava kot potrebna investicija za izboljševanje delovnih procesov.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Zaznavanje kulture varnosti medicinskih sester

4. mednarodna znanstvena konferenca: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Luksemburška deklaracija o varnosti pacientov

Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo Evropska unija, vse njene institucije in državljani Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo pacienti pravico pričakovati, da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varne zdravstvene oskrbe.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Priporočilo sveta Evrope o varnosti pacientov.  Varnost pacientov je hud problem za javno zdravstvo in velika ekonomska obremenitev za omejene zdravstvene vire. Velik del varnostnih zapletov bi bilo mogoče preprečiti, in sicer v bolnišnicah pa tudi v primarnem zdravstvu, saj se zdi, da je večino mogoče razložiti s sistemskimi vzroki.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Patient safety and healthcare associated infection: Report of the Commission to the Council

Svet EU   2009/C 151/011  je priporočal   merila o varnosti pacientov in okužbah povezanih z zdravstveno obravnavo in povabil Komisijo, da poroča o uspešnosti delovanja priporočila in predlaga ukrepe za prihodnost.

Poročilo je v angleščini

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov

Ko pride do analize nesreče (če napake namenoma ne  pripišemo komplikaciji ali jo zamolčimo), se osredotočimo na tistega, ki je napravil aktivno napako. To je  »lov na čarovnice« ali »odstranjevanje gnilih jabolk«.

Tak način je za varnost pacientov škodljiv, saj spodbuja skrivanje napak, defenzivno medicino in pripisovanje napak s škodo komplikacijam zdravstvene obravnave.

Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov- Sistematična analiza globljih vzrokov za napake in njihovo preprečevanje-SAGV. Root Cause Analysis - RCA. Ne čakajte, da bo prišlo do katastrofalnih napak. Ne čakajte, da vas bodo šele zunanji presojevalci opozorili na neskladnosti. Ne čakajte na to, da se boste znašli v medijih zaradi napak. Vzpostavite sistem varnosti pacientov v celotni ustanovi. Vzpostavite infrastrukturo, procese in merite izide. Preberite si priročnik in pri analizi napak upoštevajte sistematično analizo globljih vzrokov za napake. Vzpostavite pravično kulturo. Usposobite osebje za varno delo s pacienti. Preoblikujete sisteme in procese z vgradnjo varoval za preprečevanje napak.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Vodenje zdravstvene prakse - raziskava v 8 slovenskih bolnišnicah

Več kot petina vodij meni, da pri njih  sploh ne prihaja do napak. Na področju izboljševanja kakovosti so zaposleni 75% trditev ocenjujejo   udejanjane kakovosti slabše kot vodje. Na področju varnosti pacientov so    statistično značilne razlike med vodji in  zaposlenimi pri 50% trditev.Vodje imajo visoko mnenje o svojih kompetencah glede uvajanja in udejanjanja kakovosti zdravstvene obravnave  in varnosti pacientov, kar predstavlja oviro pri uvajanju kakovosti in varnosti v vsakdanjo prakso.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Sindrom ranljivega sistema - samovšečnost

Analiza nesreč v različnih visoko tveganih dejavnostih kaže na to, da skupek patologije organizacij - sindrom ranljivega sistema - naredi sisteme bolj dovzetne za škodljive dogodke. Sindrom ranljivega sistema ima tri med seboj povezane in samoobnovljive prvine: obtoževanje ljudi, ki delajo v prvi vrsti proizvodnje ali storitvene dejavnosti, zanikanje sistemskih latentnih napak in slepo sledenje lažni odličnosti. To zadnje je največkrat izgovor, da se sistemske izboljšave ne dogodijo. Ugotovitev prisotnosti sindroma ranljivega sistema je bistveni pogoj za obvladovanje tveganj.

Za prenos se morate registrirati ali prijaviti.

Usposabljanje za kakovost in varnost v zdravstvu ?

Translate »
s2Member®